คนที่จนน้ำใจจนกว่าคนที่จนเงิน

คนที่จนน้ำใจจนกว่าคนที่จนเงิน
A poor spirit is poorer than a poor purse.

จงพอใจในชีวิตของตนเองโดยไม่ต้องนำไปเปรียบเทียบกับชีวิตคนอื่น

จงพอใจในชีวิตของตนเองโดยไม่ต้องนำไปเปรียบเทียบกับชีวิตคนอื่น
Enjoy your own life without comparing it with that of another

ไม่มีประโยชน์ที่จะร้องไห้หานมที่ทำหกไปแล้ว

ไม่มีประโยชน์ที่จะร้องไห้หานมที่ทำหกไปแล้ว
It’s no use to crying over spill milk.

ชีวิตไม่ได้วัดกันด้วยระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่

ชีวิตไม่ได้วัดกันด้วยระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่
Life is not measured by time we live.

ตั้งจิตไว้กับความดีแล้วความชั่วก็จะไม่เกิด

ตั้งจิตไว้กับความดีแล้วความชั่วก็จะไม่เกิด
Set the will on virtue and there will be no wickedness

ม้าทุกตัวคิดว่าของที่มันบรรทุกหนักที่สุด

ม้าทุกตัวคิดว่าของที่มันบรรทุกหนักที่สุด
Every horse thinks his own pack heaviest.

ความจริงใจและความจริงเป็นพื้นฐานแห่งความดีทุกชนิด

ความจริงใจและความจริงเป็นพื้นฐานแห่งความดีทุกชนิด
Sincerity and truth are the basic of every virtue.