ความยากลำบากก่อให้เกิดประสบการณ์ ประสบการณ์ก่อให้เกิดปัญญา

ความยากลำบากก่อให้เกิดประสบการณ์ ประสบการณ์ก่อให้เกิดปัญญา
Trouble brings experience and experience brings wisdom.

เราต้องเรียนรู้ที่จะเดินก่อนที่จะออกวิ่ง

เราต้องเรียนรู้ที่จะเดินก่อนที่จะออกวิ่ง
We must learn to walk before we can run.

อย่ามีชีวิตเพียงเพื่อตนเองแต่มีชีวิตเพื่อผู้อื่นด้วย

อย่ามีชีวิตเพียงเพื่อตนเองแต่มีชีวิตเพื่อผู้อื่นด้วย
To live is not to live for one’s self alone, let us help one another.

คนที่ฉลาดที่สุดคือคนที่รู้ว่ตนเองยังไม่ฉลาด

คนที่ฉลาดที่สุดคือคนที่รู้ว่ตนเองยังไม่ฉลาด
Wisest is he, who knows not, he is wise

ผู้มีชีวิตอยู่ด้วยดาบย่อมตายด้วยดาบ

ผู้มีชีวิตอยู่ด้วยดาบย่อมตายด้วยดาบ
Who lives by the sword shall die by the sword.

ในความเป็นมนุษย์ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าจิตใจ

ในความเป็นมนุษย์ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าจิตใจ
In man there is nothing great but mind.

คนที่ไม่สามารถบัญชาตัวเองได้

คนที่ไม่สามารถบัญชาตัวเองได้
ย่อมไม่เหมาะสมที่จะบังคับบัญชาคนอื่น
No man is fit to command another

who can’t command himself.

ผมไม่ได้ทำลายศัตรูของผมไปดอกหรือ เมื่อผมทำให้พวกเขากลายเป็นมิตรของผม

ผมไม่ได้ทำลายศัตรูของผมไปดอกหรือ
เมื่อผมทำให้พวกเขากลายเป็นมิตรของผม
Am I not destroying my enemies
when I make friends of them ?

บ่อยครั้งวิธีที่ดีที่สุด ที่จะชนะคือ การลืมที่จะนับแต้ม

บ่อยครั้งวิธีที่ดีที่สุด ที่จะชนะคือการลืมที่จะนับแต้ม
Often the way to win is to forgot to keep score.