การชนะคนอื่นหมื่นแสนหน เดี๋ยวกลับตนเป็นแพ้ไม่แน่หนอ

การชนะคนอื่นหมื่นแสน Continue reading การชนะคนอื่นหมื่นแสนหน เดี๋ยวกลับตนเป็นแพ้ไม่แน่หนอ

ยิ่งโตมากลับยิ่งรู้สึกแคบลง กลัวการคบคนมากขึ้น

Continue reading ยิ่งโตมากลับยิ่งรู้สึกแคบลง กลัวการคบคนมากขึ้น