ผู้ที่ไม่เคยยากจนจะไม่ร่ำรวย

ผู้ที่ไม่เคยยากจนจะไม่ร่ำรวย
He that never fails, never grows rich.

อย่าเปิดประตูให้ความชั่วเล็กน้อยเข้ามา มิฉะนั้นความชั่วใหญ่ๆ จะตามเข้ามา

อย่าเปิดประตูให้ความชั่วเล็กน้อยเข้ามา มิฉะนั้นความชั่วใหญ่ๆ จะตามเข้ามา
Never open door to a little vice lest a great one enters with it.

กำลังใจและศรัทธาเอาชนะเหตุการณ์ทั้งปวง

กำลังใจและศรัทธาเอาชนะเหตุการณ์ทั้งปวง
Courage and faith conquer circumstances.

ผู้ที่มีความหวังย่อมมีทุกสิ่ง

ผู้ที่มีความหวังย่อมมีทุกสิ่ง
He who has hope has everything.

อย่ามีชีวิตเพียงเพื่อตนเองแต่มีชีวิตเพื่อผู้อื่นด้วย

อย่ามีชีวิตเพียงเพื่อตนเองแต่มีชีวิตเพื่อผู้อื่นด้วย
To live is not to live for one’s self alone, let us help one another.

จงพอใจในชีวิตของตนเองโดยไม่ต้องนำไปเปรียบเทียบกับชีวิตคนอื่น

จงพอใจในชีวิตของตนเองโดยไม่ต้องนำไปเปรียบเทียบกับชีวิตคนอื่น
Enjoy your own life without comparing it with that of another

วิธีขจัดความท้อแท้สิ้นหวังคือการลงมือทำ

วิธีขจัดความท้อแท้สิ้นหวังคือการลงมือทำ
Action is the antidote to despair

ในความเป็นมนุษย์ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าจิตใจ

ในความเป็นมนุษย์ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าจิตใจ
In man there is nothing great but mind.