สิ่งที่ไม่อยากให้ผู้อื่นทำแก่ท่าน จงอย่าทำสิ่งนั้นต่อผู้อื่น

สิ่งที่ไม่อยากให้ผู้อื่นทำแก่ท่าน จงอย่าทำสิ่งนั้นต่อผู้อื่น
What you do not want to be done to yourself, do not do to others.

ไม่มีประโยชน์ที่จะร้องไห้หานมที่ทำหกไปแล้ว

ไม่มีประโยชน์ที่จะร้องไห้หานมที่ทำหกไปแล้ว
It’s no use to crying over spill milk.

ในความทุกข์ยากทั้งปวง สิ่งแรกที่จะต้องทำคือการเผชิญหน้ากับความจริง

ในความทุกข์ยากทั้งปวง สิ่งแรกที่จะต้องทำคือการเผชิญหน้ากับความจริง
In every difficulty, the first thing to do is to face the facts.

ในความเป็นมนุษย์ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าจิตใจ

ในความเป็นมนุษย์ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าจิตใจ
In man there is nothing great but mind.

การให้มีความสุขยิ่งกว่าการได้รับ

การให้มีความสุขยิ่งกว่าการได้รับ
It is more blessed to give than to receive

การให้อภัยเป็นสิ่งที่ดี แต่การลืมเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

การให้อภัยเป็นสิ่งที่ดี  แต่การลืมเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
Good to forgive but best to forget.