กับบางคนนะ ไม่ต้องคุยบ่อยๆ ไม่ต้องคุยทุกวัน

Continue reading กับบางคนนะ ไม่ต้องคุยบ่อยๆ ไม่ต้องคุยทุกวัน