คนที่จนน้ำใจจนกว่าคนที่จนเงิน

คนที่จนน้ำใจจนกว่าคนที่จนเงิน
A poor spirit is poorer than a poor purse.

ตั้งจิตไว้กับความดีแล้วความชั่วก็จะไม่เกิด

ตั้งจิตไว้กับความดีแล้วความชั่วก็จะไม่เกิด
Set the will on virtue and there will be no wickedness

ผู้มีชีวิตอยู่ด้วยดาบย่อมตายด้วยดาบ

ผู้มีชีวิตอยู่ด้วยดาบย่อมตายด้วยดาบ
Who lives by the sword shall die by the sword.

ความเชื่อมั่นในตนเองเป็นก้าวแรกแห่งความสำเร็จ

ความเชื่อมั่นในตนเองเป็นก้าวแรกแห่งความสำเร็จ
Confidence in yourself is the first step.

ความจริงใจและความจริงเป็นพื้นฐานแห่งความดีทุกชนิด

ความจริงใจและความจริงเป็นพื้นฐานแห่งความดีทุกชนิด
Sincerity and truth are the basic of every virtue.

บ่อยครั้งวิธีที่ดีที่สุด ที่จะชนะคือ การลืมที่จะนับแต้ม

บ่อยครั้งวิธีที่ดีที่สุด ที่จะชนะคือการลืมที่จะนับแต้ม
Often the way to win is to forgot to keep score.