คนที่ไม่เสี่ยงอะไรเลย จะไม่ได้รับอะไรเลย

คนที่ไม่เสี่ยงอะไรเลย จะไม่ได้รับอะไรเลย
Who risks nothing has nothing

ต่อสู้เพื่อสิ่งที่ดี ดีกว่ายอมแพ้ต่อสิ่งที่เลว

ต่อสู้เพื่อสิ่งที่ดี  ดีกว่ายอมแพ้ต่อสิ่งที่เลว
It is better to fight for good than to fail at the ill.

คุณภาพยังคงเป็นที่จดจำกันได้นาน หลังจากที่ลืมราคากันไปแล้ว

คุณภาพยังคงเป็นที่จดจำกันได้นาน หลังจากที่ลืมราคากันไปแล้ว
Quality is remembered long after price is forgotten.