คนฉลาดย่อมไม่ใส่ไข่ทั้งหมดลงในตระกร้าใบเดียวกัน

คนฉลาดย่อมไม่ใส่ไข่ทั้งหมดลงในตระกร้าใบเดียวกัน
A wise man does not trust all his eggs to one basket.

 

เวลาสร้างวีรบุรุษ แต่ละลายชื่อเสียง

เวลาสร้างวีรบุรุษ แต่ละลายชื่อเสียง
Time makes heroes but dissolves celevrities.

ไม่มีใครที่จะโง่ตลอดไป แต่ทุกคนโง่ได้ในบางครั้ง

ไม่มีใครที่จะโง่ตลอดไป แต่ทุกคนโง่ได้ในบางครั้ง
None is fool always, everyone sometimes.

กลองที่ตีดังที่สุด ข้างในไม่มีอะไรเลยนอกจากอากาศ

กลองที่ตีดังที่สุด ข้างในไม่มีอะไรเลยนอกจากอากาศ
The noisiest drum has nothing in it but air.

คำพูดเมื่อพูดออกไปแล้วจะกลายเป็นของคนอื่น

คำพูดเมื่อพูดออกไปแล้วจะกลายเป็นของคนอื่น
When the word is out it belongs to another.

ไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนจนเมื่อเราต้องการความช่วยเหลือ

ไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนจนเมื่อเราต้องการความช่วยเหลือ
A friend is never known till a man has need.

มีศัตรูเพียงคนเดียวก็มากเกินไป มีมิตรแท้สักร้อยคนก็ยังน้อยเกินไป

มีศัตรูเพียงคนเดียวก็มากเกินไป มีมิตรแท้สักร้อยคนก็ยังน้อยเกินไป
One enemy is too much and hundred friends are too few.

หัวเราะแล้วโลกจะหัวเราะกับท่าน ร้องไห้แล้วท่านจะร้องไห้คนเดียว

หัวเราะแล้วโลกจะหัวเราะกับท่าน ร้องไห้แล้วท่านจะร้องไห้คนเดียว
Laugh and the world laughs with you. Weep and you weep alone.