ความทุกข์ยากเป็นเครื่องทดลองความเข้มแข็ง

ความทุกข์ยากเป็นเครื่องทดลองความเข้มแข็ง
Adversity is the trail of courage.

สิ่งที่เรืองแสงไม่ใช่ทองคำไปทั้งหมด

สิ่งที่เรืองแสงไม่ใช่ทองคำไปทั้งหมด
All that glitters are not gold.

จงดูที่จิตใจ อย่าดูที่ลักษณะภายนอก

จงดูที่จิตใจ อย่าดูที่ลักษณะภายนอก
Look to the mind, not to the outward appearance.

ฝุ่นละอองก็แพรวพราวได้ในท่ามกลางแสงแดด

ฝุ่นละอองก็แพรวพราวได้ในท่ามกลางแสงแดด
Dirt glitters as long as the sun shines.

อย่าเชื่อทั้งหมดในสิ่งที่ท่านเห็น อย่าเชื่อแม้ครึ่งเดียวในสิ่งที่ท่านได้ยิน

อย่าเชื่อทั้งหมดในสิ่งที่ท่านเห็น อย่าเชื่อแม้ครึ่งเดียวในสิ่งที่ท่านได้ยิน
Believe not all that you see, nor half what you hear.

ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว

ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว
Noble and ignoble blood is of the same colour.

ยืนแล้วต้องตายดีกว่าต้องคุกเข่าไปตลอดชีวิต

ยืนแล้วต้องตายดีกว่าต้องคุกเข่าไปตลอดชีวิต
It is better to die on your feet than to live on your knees.

หันหน้าสู่ดวงอาทิตย์ แล้วเงามืดจะทอดไปข้างหลัง

หันหน้าสู่ดวงอาทิตย์ แล้วเงามืดจะทอดไปข้างหลัง
Keep your face towards the sunshine, and the shadow will fall behind you.

เงินเป็นทาสที่ซื่อสัตย์ แต่เป็นนายที่โหดร้าย

เงินเป็นทาสที่ซื่อสัตย์ แต่เป็นนายที่โหดร้าย
Money is a beautiful slave and a harsh master.