ผู้ที่มีความหวังย่อมมีทุกสิ่ง

ผู้ที่มีความหวังย่อมมีทุกสิ่ง
He who has hope has everything.

คนที่จนน้ำใจจนกว่าคนที่จนเงิน

คนที่จนน้ำใจจนกว่าคนที่จนเงิน
A poor spirit is poorer than a poor purse.

จงพอใจในชีวิตของตนเองโดยไม่ต้องนำไปเปรียบเทียบกับชีวิตคนอื่น

จงพอใจในชีวิตของตนเองโดยไม่ต้องนำไปเปรียบเทียบกับชีวิตคนอื่น
Enjoy your own life without comparing it with that of another

ชีวิตไม่ได้วัดกันด้วยระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่

ชีวิตไม่ได้วัดกันด้วยระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่
Life is not measured by time we live.

คนที่ฉลาดที่สุดคือคนที่รู้ว่ตนเองยังไม่ฉลาด

คนที่ฉลาดที่สุดคือคนที่รู้ว่ตนเองยังไม่ฉลาด
Wisest is he, who knows not, he is wise