กระเป๋าแห้งดีกว่าสมองว่าง

กระเป๋าแห้งดีกว่าสมองว่าง
Better an empty purse than an empty head.

ความรู้ทำให้คนถ่อมตัว ความโง่ทำให้คนหยิ่งยโส

ความรู้ทำให้คนถ่อมตัว  ความโง่ทำให้คนหยิ่งยโส
Knowledge makes one humble, ignorance makes one proud.

 

คนอาจเรียนรุ้ความฉลาดได้แม้กระทั่งจากศัตรู

คนอาจเรียนรุ้ความฉลาดได้แม้กระทั่งจากศัตรู
A man may learn wisdom even from a foe.

ความช่างสังเกตเป็นครูที่ดีที่สุด

ความช่างสังเกตเป็นครูที่ดีที่สุด
Observation is the best teacher.

ไม่ได้รับคำสอนดีกว่าได้รับคำสอนที่เลว

ไม่ได้รับคำสอนดีกว่าได้รับคำสอนที่เลว
Better untaught than ill taught.

ได้ยินมาร้อยครั้งไม่ดีเท่าเห็นด้วยตาเพียงครั้งเดียว

ได้ยินมาร้อยครั้งไม่ดีเท่าเห็นด้วยตาเพียงครั้งเดียว
To hear a hundred times is not so good as to see once.

 

มนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อความสุข

มนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อความสุข
Man is not born for happiness.

เมื่อไม่มีการเริ่มต้นก็ไม่ต้องกังวลถึงความสิ้นสุด

เมื่อไม่มีการเริ่มต้นก็ไม่ต้องกังวลถึงความสิ้นสุด
Nobegining. No anxiety for ending.

 

ให้คำแนะนำภายหลังที่เกิดความเสียหาย ก็เหมือนให้ยาเมื่อคนเจ็บตายแล้ว

ให้คำแนะนำภายหลังที่เกิดความเสียหาย ก็เหมือนให้ยาเมื่อคนเจ็บตายแล้ว
Advice after mischief is like medicine after death.