คำคมผู้นำ .. ตอนผมอายุ 21

คำคมผู้นำ  .. ตอนผมอายุ 21
ต่อให้ผมพูดสิ่งที่ฉลาดที่สุดในโลก
ตอนนั้นก็ยังไม่มีใครสนใจ จะฟัง
แต่พอมาตอนนี้
ต่อให้ผมพูดสิ่งที่โง่เง่าที่สุดในโลก
คนจำนวนมากก็ยังมานั่งวิเคราะห์
ผมซ่อนความหมายนัยๆ อะไรไว้หรือเปล่า

หัวหน้าที่เก่งไม่ใช่คนที่ สามารถสั่งลูกน้องให้ทำงานได้

หัวหน้าที่เก่งไม่ใช่คนที่
สามารถสั่งลูกน้องให้ทำงานได้
แต่เป็นคนที่สามารถลงไปทำงาน
เป็นตัวอย่าง ให้ลูกน้องดูได้

ผู้ชนะคืออดทนได้ถึงที่สุด

ผู้ชนะคืออดทนได้ถึงที่สุด
He conquers who endures.

ผู้ที่เป็นนายตนเองได้ ก็จะเป็นนายผู้อื่นได้

ผู้ที่เป็นนายตนเองได้ ก็จะเป็นนายผู้อื่นได้
He that is master of himself will soon be master of others.