ชื่อของเราได้มาจากบรรพบุรุษ ..

ชื่อของเราได้มาจากบรรพบุรุษ แต่ชื่อเสียงได้มาจากความดีของตัวเราเอง
From our ancestors come our names, but from our virtues our honours.

สลักชื่อของคุณลงในหัวใจมิใช่บนหินอ่อน

สลักชื่อของคุณลงในหัวใจมิใช่บนหินอ่อน
Carve your name on hearts and not on marbless.

คนฉลาดไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อต้องการอยู่คนเดียว

คนฉลาดไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อต้องการอยู่คนเดียว
A wise man is never less alone than when alone.

หว่านพืชเช่นไร ได้ผลอย่างนั้น

หว่านพืชเช่นไร ได้ผลอย่างนั้น
Whatever a man sows, that shall he also reap.

ผู้มีชื่อเสียงดีย่อมแสงเรืองโรจน์แม้อยู่ในที่มืด

ผู้มีชื่อเสียงดีย่อมแสงเรืองโรจน์แม้อยู่ในที่มืด
A good name keeps its luster in the dark.