นกชนิดเดียวกันมักจับกลุ่มอยู่ด้วยกัน

นกชนิดเดียวกันมักจับกลุ่มอยู่ด้วยกัน
Birds of a feather flock together.