คำคมแรงๆ ดีมาก็ดีสุดใจ ค่ะ

ไม่ได้ขอใครกิน ฉะนั้นกูไม่แคร์หนังหน้าใคร
ดีมาก็ดีสุดใจ  ใครร้ายใส่กูจัดเต็ม