คำคมของคนสองคนที่รักกัน

คำคมของคนสองคนที่รักกัน
ไม่ได้แปลว่า เค้าเข้ากันได้ ทุกอย่าง ทุกเรื่อง
แต่เค้าแค่ ยอมรับ ความแตกต่าง
และยอม ปรับเปลี่ยน เพื่อกันและกัน