คำคม คนมันจะดี ไม่ต้องอ้างเรื่องอื่น

คนจะดี
ไม่ใช่ดีที่ชาติตระกูล
ไม่ใช่ดี เพราะมีสมบัติ
ไม่ใช่ดี เพราะการแต่งกาย

แต่คนจะดีได้
เพราะการกระทำ
คนเราเลือกเกิดไม่ได้
แต่เลือกที่จะกระทำได้

ประโยชน์ของการเป็นคนดี ทำดี คิดดี

คนดีเดินไปไหน ใครก็ทัก
คนดีมีคนรัก ใครก็สน
คนดีแม้ตกอับ ก็ไม่จน
คนดีแม้นจะจน ก็มีกิน
คนดีไปไหน เขาก็ช่วย
คนดีอยู่ที่ไหน พระก็เห็น
คนดีอยู่กับใคร ก็เยือกเย็น
คนเย็นอยู่กับใคร ก็สบาย
คนทั้งหลายอยากสบาย ก็ต้องทำดี

คนรู้เขาไม่เบ่ง คนเก่งเขาไม่โชว์

คนรู้เขาไม่เบ่ง  คนเก่งเขาไม่โชว์
คนใหญ่โต เขาไม่ข่มคน
คนอดทน เขาไม่ลำบาก
คนอดอยาก เขาไม่ขยัน
คนสร้างสรร เขาไม่ทำลาย
คนจริงใจ เขาไม่เสแสร้ง
คนตะแบง เขามักพลาดท่า
คนนินทา เขาไร้ไม่ตรี
และคนดี … อยู่ที่ไหนก็เจริญ