เราเลือกเกิด เลือกตายไม่ได้ แต่เลือกเป็นอะไรก็ได้

Continue reading เราเลือกเกิด เลือกตายไม่ได้ แต่เลือกเป็นอะไรก็ได้

คำคม รู้กันไหมว่า เงินกับเลา อะไรสำคัญกว่ากัน


สมมติว่าเรามีเงิน 86,400 บาท
แล้วเราทำหาย เราก็รู้ว่ามันหายไป

แต่ถ้าเรามีเวลา 86,400 วินาที
แล้วเราทำหายไป เราก็ไม่รู้ว่ามันหายไป
จนกระทั่งมันได้ผ่านไปแล้ว เราถึงได้รู้ตัว

ถ้าเงินหาย เรายังหากลับมาได้
แต่ถ้าเวลาหาย เราหากลับมาไม่ได้

เทคนิค แนวคิด คำคมการปล่อยวาง

อยู่กับตัวเอง ให้ คิดบวก
อยู่กับผองพวก ให้ เมตตา
อยู่กับปัญหา ให้ ลงมือแก้
อยู่กับพ่อแม่ ให้ กตัญญู
อยู่กับผู้รู้ ให้ ถ่อมตน
อยู่กับทุกคน ให้ ทำดี
อยู่บนโลกนี้ … ให้ ปล่อยวาง