คำคม เรื่องของปัญหา

ปัญหา เป็นโรคอย่างหนึ่ง
ที่เราต้องเอาชนะให้ได้
และทำให้กลาย เป็นภูมิคุ้มกันต่อไป