รู้ผิด รู้ถูก รู้ดี รู้ชั่ว แต่ถ้าไม่รู้ตัว ก็คงไม่มีประโยชน์อ่ะไร

รู้ผิด รู้ถูก รู้ดี รู้ชั่ว
แต่ถ้าไม่รู้ตัว
ก็คงไม่มีประโยชน์อ่ะไร