คำคมความเป็นแม่ ผู้รักลูกยิ่งชีพตน

ผู้หญิงที่เรียกว่าแม่
อุ่มไม่หนัก เหนื่อยไม่พัก
รักไม่ลวง ห่วงไม่เลิก เบิกไม่คิด
ผิดไม่แค้น ตายแทนลูกได้