ความรัก VS ความเข้าใจ

แรกคบกัน ความรักสำคัญเหนือสิ่งใด
เมื่อคบกันไป ความเข้าใจ
สำคัญกว่า “ความรัก”

แรกรักไม่เห็นหน้าจะบร้าตาย

แรกรักไม่เห็นหน้าจะบร้าตาย
เธออยู่ไหน จะใกล้ไกล ต้องไปหา
พอแตงงาน อยู่อาศัย ร่วมชายคา
กลับเข้าบ้าน เจอแต่หน้า จะบ้าตาย