ทวิตฝรั่งอันหนึ่งบอกว่า ไม่มีใครทำผิดพลาดเรื่องเดิมซ้ำสองได้

ทวิตฝรั่งอันหนึ่งบอกว่า ไม่มีใครทำผิดพลาดเรื่องเดิมซ้ำสองได้
เพราะได้ครั้งที่สองที่ทำ เราจะไม่เรียกว่า “ผิดพลาด”
แต่เราเรียกว่า “การเลือก”