ท้อจนอยากยอมแพ้ รู้สึกแย่จนอยากห่างหาย

ท้อจนอยากยอมแพ้ รู้สึกแย่จนอยากห่างหาย
แต่ จะทำไงได้ ก็ยังหายใจ  ยังไม่ตาย สู้ต่อไป
จนลมหายใจสุดท้าย .. อย่ายอมแพ้