คำคมแรงๆ สำหรับคน ลืมตัว

คนลืมตัว ก็เหมือน วัวลืมตีน
เดินอยู่บนดิน แต่คิดว่า บินอยู่บนฟ้า
ดูถูกเพราะคิดว่าตนสูงสง่า
แท้ที่จริง กำพืดต่ำช้า
พฤติกรรมและกริยาแสดงออกมา
ว่าไร้สกุล