ทุกคนมีอดีต มีความหลังด้วยกันทั้งนั้น มีแผลเป็นติดอยู่ที่ตัว

ทุกคนมีอดีต มีความหลังด้วยกันทั้งนั้น
มีแผลเป็นติดอยู่ที่ตัว
บางคนติดอยู่ที่ใจ
สลัดอย่างไร ก็ไม่หลุด
ถ้าใจเราไม่ ปล่อยวาง