น้ำเชี่ยวย่อมไม่เกิดเสียง

น้ำเชี่ยวย่อมไม่เกิดเสียง
A deep stream makes no noise.

หว่านพืชเช่นไร ได้ผลอย่างนั้น

หว่านพืชเช่นไร ได้ผลอย่างนั้น
Whatever a man sows, that shall he also reap.

อย่าหวาดกลัวสิ่งใดนอกจากบาป

อย่าหวาดกลัวสิ่งใดนอกจากบาป
Fear nothing but sin.

ผู้ที่รู้จักผู้อื่นคือผู้รู้ ผู้ที่รู้จักตนเองคือคนฉลาด ผู้ที่ชนะใจตนเองคือผู้แข็งแกร่ง ผู้ที่มักน้อยคือผู้มั่งคั่ง

ผู้ที่รู้จักผู้อื่นคือผู้รู้ ผู้ที่รู้จักตนเองคือคนฉลาด ผู้ที่ชนะใจตนเองคือผู้แข็งแกร่ง ผู้ที่มักน้อยคือผู้มั่งคั่ง
He who knows other is leaded: he who knows himself is wise: he who conquers himself is strong: he who is contented is rich

ความเชื่อมั่นในตนเองเป็นก้าวแรกแห่งความสำเร็จ

ความเชื่อมั่นในตนเองเป็นก้าวแรกแห่งความสำเร็จ
Confidence in yourself is the first step.

คนที่ไม่สามารถบัญชาตัวเองได้

คนที่ไม่สามารถบัญชาตัวเองได้
ย่อมไม่เหมาะสมที่จะบังคับบัญชาคนอื่น
No man is fit to command another

who can’t command himself.

บ่อยครั้งวิธีที่ดีที่สุด ที่จะชนะคือ การลืมที่จะนับแต้ม

บ่อยครั้งวิธีที่ดีที่สุด ที่จะชนะคือการลืมที่จะนับแต้ม
Often the way to win is to forgot to keep score.