ผู้ที่เป็นนายตนเองได้ ก็จะเป็นนายผู้อื่นได้

ผู้ที่เป็นนายตนเองได้ ก็จะเป็นนายผู้อื่นได้
He that is master of himself will soon be master of others.

ชีวิตมนษย์เหมือนหัวหอม เมื่อคุณปอกเปลือกออกทีละชั้นๆ บางครั้งก็ทำให้คุณน้ำตาไหลได้

ชีวิตมนษย์เหมือนหัวหอม เมื่อคุณปอกเปลือกออกทีละชั้นๆ บางครั้งก็ทำให้คุณน้ำตาไหลได้
Life is like an onion: You peel it off one layer at a time, and sometimes you weep.

ผมไม่ได้ทำลายศัตรูของผมไปดอกหรือ เมื่อผมทำให้พวกเขากลายเป็นมิตรของผม

ผมไม่ได้ทำลายศัตรูของผมไปดอกหรือ
เมื่อผมทำให้พวกเขากลายเป็นมิตรของผม
Am I not destroying my enemies
when I make friends of them ?