โบราณว่า ไม้ใหญ่ย่อมเจอขวานคม

โบราณว่า ไม้ใหญ่ย่อมเจอขวานคม
คนเด่นต้องมีคนด่า
คนมีปัญญาจึงมีคนลองดี
คนทำงานดีจึงมีคนริษยา
ปรากฎการณ์เช่นว่านี้ เป็นของธรรมดา
ทำงานดีจนมีคนริษยา ยังดีกว่าทำงานไม่ดี
จึงเป็นได้อย่างดีแค่คนที่คอยริษยา

คำคมน่ารักๆ สำหรับเรื่องราวของความรัก และน้ำหวาน

น้ำหวานในแก้ว ถ้าไม่หมั่นคน
มันก็จะตกตะกอนนอนก้น
จนความหมายจางหาย

ความรัก ก็เช่นกัน
ถ้าไม่หมั่นคอยดูแลเอาใจใส่
จากที่เคยหวาน

มันก็จะอาจ “จืดจาง” ลงไปตามกาลเวลา

ถ้าคุณไม่สามารถพูดถึงความดีของคนอื่นก็อย่าพูดให้ร้ายเขา

ถ้าคุณไม่สามารถพูดถึงความดีของคนอื่นก็อย่าพูดให้ร้ายเขา
If you cannot speak good of men, refuse to speak ill of them.

คำว่าเป็นไปไม่ได้จะมีอยู่ในพจนานุกรมของคนโง่เท่านั้น

คำว่าเป็นไปไม่ได้จะมีอยู่ในพจนานุกรมของคนโง่เท่านั้น
Impossible is a word only to be found in the dictionary of fools.

วันนี้วันเดียวมีค่ากว่าพรุ่งนี้ 2 วัน

วันนี้วันเดียวมีค่ากว่าพรุ่งนี้ 2 วัน
One today is worth two tomorrows.

บุคคลผู้นับถือผู้อื่นย่อมได้รับความนับถือจากผู้นั้นด้วย

บุคคลผู้นับถือผู้อื่นย่อมได้รับความนับถือจากผู้นั้นด้วย
He, who respects others, is respected by them.

ผู้มีชื่อเสียงดีย่อมแสงเรืองโรจน์แม้อยู่ในที่มืด

ผู้มีชื่อเสียงดีย่อมแสงเรืองโรจน์แม้อยู่ในที่มืด
A good name keeps its luster in the dark.

สู้แล้วแพ้ดีกว่าไม่เคยคิดจะสู้

สู้แล้วแพ้ดีกว่าไม่เคยคิดจะสู้
It’s better to have fought and lost, than never to have fought at all.