ปัญญาเกิดจากการฟัง ความเสียใจเกิดจากการพูด

ปัญญาเกิดจากการฟัง ความเสียใจเกิดจากการพูด
From hearing comes wisdom, from speaking comes repentance.

อย่าหาความสุขจากความโชคร้ายของผู้อื่น

อย่าหาความสุขจากความโชคร้ายของผู้อื่น
Never find your delight in another’s misfortune.

ไม่มีประโยชน์ที่จะร้องไห้หานมที่ทำหกไปแล้ว

ไม่มีประโยชน์ที่จะร้องไห้หานมที่ทำหกไปแล้ว
It’s no use to crying over spill milk.

ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่เวลาซึ่งเราทุ่มเทให้กับงาน

ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่เวลาซึ่งเราทุ่มเทให้กับงาน
แต่อยู่ที่งานซึ่งเราทุ่มเทในเวลานั้นต่างหาก

It’s not the hours you put in your work that counts,
It’s the work you put in the hours.
(Sam Ewing)