การให้มีความสุขยิ่งกว่าการได้รับ

การให้มีความสุขยิ่งกว่าการได้รับ
It is more blessed to give than to receive

การให้อภัยเป็นสิ่งที่ดี แต่การลืมเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

การให้อภัยเป็นสิ่งที่ดี  แต่การลืมเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
Good to forgive but best to forget.

ความจริงใจและความจริงเป็นพื้นฐานแห่งความดีทุกชนิด

ความจริงใจและความจริงเป็นพื้นฐานแห่งความดีทุกชนิด
Sincerity and truth are the basic of every virtue.