คำยอไม่มีราคาค่างวดแต่คนยังจ่ายด้วยเงินจำนวนมากเพื่อจะได้มา

คำยอไม่มีราคาค่างวดแต่คนยังจ่ายด้วยเงินจำนวนมากเพื่อจะได้มา
Compliments cost nothing, yet many pay dear for them.

สิ่งที่อ่อนที่สุดในโลกสามารถเอาชนะสิ่งที่แข็งที่สุดในโลกได้

สิ่งที่อ่อนที่สุดในโลกสามารถเอาชนะสิ่งที่แข็งที่สุดในโลกได้
The softest things in the wold overcome the hardest things in the world.

การให้อภัยเป็นสิ่งที่ดี แต่การลืมเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

การให้อภัยเป็นสิ่งที่ดี  แต่การลืมเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
Good to forgive but best to forget.