การที่เราโพสข้อคิดดีดี ไม่ใช่เพื่อสอนใคร

การที่เราโพสข้อคิดดีดี ๆๆๆ
ไม่ใช่เพราะว่าเราดี หรือเก่งกว่าใคร
ตัวเราเอง ก็เป็นเพียงคนธรรมดา
ที่ยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุง แก้ไข

จึงโพสธรรมมะ ข้อคิดไว้สอนใจ
มิใช่เพื่อสอนใคร แต่เขียนไว้สอน
“ตัวเราเอง”

คำคมสอนลูก .. จำไว้นะลูก ผัวไม่เห็นสำคัญ


ไร้อาชีพ ต่างหาก ที่ยากไร้
ใช่จะตาย ตรงที่ ไม่มีผัว
มีวิชา เราจึง ได้พึ่งตัว
จะพึ่งผัว สมัยนี้ ได้กี่วัน

คนรู้เขาไม่เบ่ง คนเก่งเขาไม่โชว์

คนรู้เขาไม่เบ่ง  คนเก่งเขาไม่โชว์
คนใหญ่โต เขาไม่ข่มคน
คนอดทน เขาไม่ลำบาก
คนอดอยาก เขาไม่ขยัน
คนสร้างสรร เขาไม่ทำลาย
คนจริงใจ เขาไม่เสแสร้ง
คนตะแบง เขามักพลาดท่า
คนนินทา เขาไร้ไม่ตรี
และคนดี … อยู่ที่ไหนก็เจริญ

ไม่ได้ขอเป็นคนแรก ไม่ได้ขอเป็นคนสุดท้าย

ไม่ได้ขอเป็นคนแรก
ไม่ได้ขอเป็นคนสุดท้าย
แต่ขอเ็นคนไหนก็ได้ที่เธอรัก