ไม่มีคำว่า “แพ้” หากเรารู้จัก “เริ่ม”

ไม่มีคำว่า “แพ้”  หากเรารู้จัก “เริ่ม”
ไม่มีคำว่า “อยู่ที่เดิม”  หากเรา “พัฒนา”
ไม่มีคำว่า “โชคชะตา”  หากเรา  “ตั้งใจ”
ไม่มีคำว่า “เป็นไปไม่ได้” … หากเรา “ทำเต็มร้อย”

ต่อสู้เพื่อสิ่งที่ดี ดีกว่ายอมแพ้ต่อสิ่งที่เลว

ต่อสู้เพื่อสิ่งที่ดี  ดีกว่ายอมแพ้ต่อสิ่งที่เลว
It is better to fight for good than to fail at the ill.