คำคมสอนใจ การรักษาบาดแผลที่เกิดจากวาจา โดนๆ

บาดแผลที่เกิดจาก อาวุธ
ต้องหยุดมันด้วย ยา
บาดแผลที่ได้จาก วาจา
ต้องรักษาด้วยคำว่า ให้อภัย