บางครั้งเราก็เหนื่อยมาก บางครั้งเราก็ท้อมาก

บางครั้งเราก็เหนื่อยมาก
บางครั้งเราก็ท้อมาก
บางครั้งก็ต้องการใครสักคน
แต่ทุกครั้งเราต้องสู้คนเดียว