ไม่ว่าเราจะสวมบทบาท เป็นยังไงที่ภายนอก

ไม่ว่าเราจะสวมบทบาท เป็นยังไงที่ภายนอก
แต่อย่าลืมตัวตนที่แท้จริงด้านใน
จงยอมรับสิ่งที่ไม่ดีพร้อมแก้ไข