คุณค่าของคน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าที่ใส่

คุณค่าของคน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าที่ใส่
ของใช้ต้องหรู แต่มันอยู่ที่ จิตใจ นิสัย
และสันดานต่างหาก ครับ