กลอนวันครู ถึงจะสูงเทียมฟ้า อย่าดูถูก ครูเคยปลูกวิชามาแต่หลัง

Continue reading กลอนวันครู ถึงจะสูงเทียมฟ้า อย่าดูถูก ครูเคยปลูกวิชามาแต่หลัง