ใครด่าว่ามา เราไม่ว่าตอบ

ใครด่าว่ามา เราไม่ว่าตอบ
ผลของกรรมชั่ว จะทำร้ายเขา
จะไม่มีแก่เรา … สาธุ