อย่ากลัวที่จะพูดคำว่า … ขอโทษ

อย่ากลัวที่จะพูดคำว่า …ขอโทษ หากตัวเองเป็นฝ่ายผิด
เพราะอีกฝ่าย เขาอาจจะรอใช้สิทธิ์ คำว่า….ให้อภัยอยู่!!