ต่อสู้เพื่อสิ่งที่ดี ดีกว่ายอมแพ้ต่อสิ่งที่เลว

ต่อสู้เพื่อสิ่งที่ดี  ดีกว่ายอมแพ้ต่อสิ่งที่เลว
It is better to fight for good than to fail at the ill.

ความคาดหวัง เป็นรากฐาน ขอบความโศกเศร้า ทั้งมวล

ความคาดหวัง เป็นรากฐาน ของความโศกเศร้า ทั้งมวล
“Expectation is the root of all heartache.”

ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่เวลาซึ่งเราทุ่มเทให้กับงาน

ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่เวลาซึ่งเราทุ่มเทให้กับงาน
แต่อยู่ที่งานซึ่งเราทุ่มเทในเวลานั้นต่างหาก

It’s not the hours you put in your work that counts,
It’s the work you put in the hours.
(Sam Ewing)

บ่อยครั้งวิธีที่ดีที่สุด ที่จะชนะคือ การลืมที่จะนับแต้ม

บ่อยครั้งวิธีที่ดีที่สุด ที่จะชนะคือการลืมที่จะนับแต้ม
Often the way to win is to forgot to keep score.