ล้มมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต แต่การลุกให้ได้ ในทุกครั้งที่ล้ม

Continue reading ล้มมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต แต่การลุกให้ได้ ในทุกครั้งที่ล้ม

คำคมสอนใจ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

Continue reading คำคมสอนใจ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

คำคมสอนใจคน ที่คิดจะเนรคุณ คนที่เคยช่วยเหลือ

Continue reading คำคมสอนใจคน ที่คิดจะเนรคุณ คนที่เคยช่วยเหลือ

ดูผู้หญิง เขาให้ดูตอนลำบาก เวลาทุกข์ยากเขาจะไม่จากคุณไปไหน

Continue reading ดูผู้หญิง เขาให้ดูตอนลำบาก เวลาทุกข์ยากเขาจะไม่จากคุณไปไหน

อุปสรรคก็เหมือนสายฝน บางคนบอกว่าเปียก บางคนว่าเย็นสบาย… อยู่ที่ใจเรามอง

Continue reading อุปสรรคก็เหมือนสายฝน บางคนบอกว่าเปียก บางคนว่าเย็นสบาย… อยู่ที่ใจเรามอง

ทุกคน มี 2 ด้าน ด้านดี และด้านเลว อยู่ที่เราจะเอาด้านไหน มาใช้กับใคร

Continue reading ทุกคน มี 2 ด้าน ด้านดี และด้านเลว อยู่ที่เราจะเอาด้านไหน มาใช้กับใคร