ถ้าไม่มีคนฟัง ก็ไม่มีคนพูดโกหก

ถ้าไม่มีคนฟัง ก็ไม่มีคนพูดโกหก
If there were no listeners, there would be no liars.

คำพูดเมื่อพูดออกไปแล้วจะกลายเป็นของคนอื่น

คำพูดเมื่อพูดออกไปแล้วจะกลายเป็นของคนอื่น
When the word is out it belongs to another.