ชีวิตที่มีความสุข ต้องอาศัยจิตใจที่สงบ

ชีวิตที่มีความสุข ต้องอาศัยจิตใจที่สงบ
A happy life consists in tranquility of mind.

กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว

กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว
Rome was not built in one day.

เราเกลียดความช้าแต่มันทำให้เราฉลาดขึ้น

เราเกลียดความช้าแต่มันทำให้เราฉลาดขึ้น
We hate delay and yet it makes us wise.

โชคชะตาของมนุษย์เหมือนดินฟ้าอากาศที่มักเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

โชคชะตาของมนุษย์เหมือนดินฟ้าอากาศที่มักเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
Human fortune, like the wather is subject to sudden change.

คำพูดเมื่อพูดออกไปแล้วจะกลายเป็นของคนอื่น

คำพูดเมื่อพูดออกไปแล้วจะกลายเป็นของคนอื่น
When the word is out it belongs to another.