อย่ากลัวว่าชีวิตของคุณจะถึงจุดจบ แต่จงกลัวว่าจะไม่มีจุดเริ่มต้น

อย่ากลัวว่าชีวิตของคุณจะถึงจุดจบ แต่จงกลัวว่าจะไม่มีจุดเริ่มต้น
Fear not that your life shall come to an end, but rather fear that it shall never have a beginning.

วิธีขจัดความท้อแท้สิ้นหวังคือการลงมือทำ

วิธีขจัดความท้อแท้สิ้นหวังคือการลงมือทำ
Action is the antidote to despair

ถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่ทำลงไปเป็น เหมือนกับ…

ถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่ทำลงไปเป็น
เหมือนกับเพียงน้ำหยดหนึ่งในมหาสมุทร
แต่มหาสมุทร คงจะมีน้ำน้อยลง
ถ้าขาดหยดนั้นไป…

We ourselves fell that what we are
doing is just a drop in the ocean.
But the ocean would be less
be cause of that missing drop.