ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่เวลาซึ่งเราทุ่มเทให้กับงาน

ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่เวลาซึ่งเราทุ่มเทให้กับงาน
แต่อยู่ที่งานซึ่งเราทุ่มเทในเวลานั้นต่างหาก

It’s not the hours you put in your work that counts,
It’s the work you put in the hours.
(Sam Ewing)

คนที่ไม่สามารถบัญชาตัวเองได้

คนที่ไม่สามารถบัญชาตัวเองได้
ย่อมไม่เหมาะสมที่จะบังคับบัญชาคนอื่น
No man is fit to command another

who can’t command himself.

ผมไม่ได้ทำลายศัตรูของผมไปดอกหรือ เมื่อผมทำให้พวกเขากลายเป็นมิตรของผม

ผมไม่ได้ทำลายศัตรูของผมไปดอกหรือ
เมื่อผมทำให้พวกเขากลายเป็นมิตรของผม
Am I not destroying my enemies
when I make friends of them ?

คุณภาพยังคงเป็นที่จดจำกันได้นาน หลังจากที่ลืมราคากันไปแล้ว

คุณภาพยังคงเป็นที่จดจำกันได้นาน หลังจากที่ลืมราคากันไปแล้ว
Quality is remembered long after price is forgotten.

อย่ากลัวที่จะพูดคำว่า … ขอโทษ

อย่ากลัวที่จะพูดคำว่า …ขอโทษ หากตัวเองเป็นฝ่ายผิด
เพราะอีกฝ่าย เขาอาจจะรอใช้สิทธิ์ คำว่า….ให้อภัยอยู่!!