คำคมสอนใจ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ผู้ที่ควบคุมอารมได้ คือผู้ชนะ
คนที่ใช้อารมณ์ข่มขู่ผู้อื่น
จะเป็นเพียงผู้ชนะในการวิวาท
แต่แท้จริงแล้วเขาพ่ายแพ้
ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

คำคมความรัก เหลือกี่คนในชีวิตที่เรา รู้สึกว่าเราจะพึ่งพาเขาได้


คำคมความรัก เหลือกี่คนในชีวิตที่เรา
รู้สึกว่าเราจะพึ่งพาเขาได้
ในเวลาที่เราต้องการใครสักคนจริงๆ

กระเป๋าแห้งดีกว่าสมองว่าง

กระเป๋าแห้งดีกว่าสมองว่าง
Better an empty purse than an empty head.

ความเมตตากรุณาเหมือนเมล็ดพืชยิ่งหว่านมากยิ่งได้ผลมาก

ความเมตตากรุณาเหมือนเมล็ดพืชยิ่งหว่านมากยิ่งได้ผลมาก
Kindness, like grain, increases by sowing.

 

ขาดครูสอนดีกว่าขาดความอยากเรียนก

ขาดครูสอนดีกว่าขาดความอยากเรียนก
It is much better to want a teacher than to want to desire to learn.

ความรู้ทำให้คนถ่อมตัว ความโง่ทำให้คนหยิ่งยโส

ความรู้ทำให้คนถ่อมตัว  ความโง่ทำให้คนหยิ่งยโส
Knowledge makes one humble, ignorance makes one proud.

 

อย่าอ่านแต่เพียงหนังสือ แต่ต้องอ่านคนด้วย

อย่าอ่านแต่เพียงหนังสือ แต่ต้องอ่านคนด้วย
Read not books alone, but men also.

การเรียนรู้ที่ปราศจากการไตร่ตรองย่อมเสียแรงเปล่า

การเรียนรู้ที่ปราศจากการไตร่ตรองย่อมเสียแรงเปล่า
Learning without thought is labour lost.

 

คนอาจเรียนรุ้ความฉลาดได้แม้กระทั่งจากศัตรู

คนอาจเรียนรุ้ความฉลาดได้แม้กระทั่งจากศัตรู
A man may learn wisdom even from a foe.

ความช่างสังเกตเป็นครูที่ดีที่สุด

ความช่างสังเกตเป็นครูที่ดีที่สุด
Observation is the best teacher.