เมื่อก่อน..สงสัยว่า

“เมื่อก่อน..สงสัยว่า” ทำไม..รักแล้ว
ต้องเจ็บ ” แต่ตอนนี้ สังสัยว่า ”
ทำไมเจ็บ…แล้วยังรัก ”